PRZERWY W DOSTAWIE WODY

UWAGA !!!

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z pilną naprawą zasuwy wodnej przy dawnej Stacji Uzdatniania Wody
w dniu 25.01.2020 w godz. 10.00 – 15.00 mogą nastąpić przerwy
w dostawie wody na Osiedlu Rajska Jabłoń.

ADMINISTRACJA