ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Zdrowych i Spokojnych

Świąt Wielkanocnych

życzą

 Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

i firma LIDAR

‼‼ KOMUNIKAT ‼‼

W związku z sytuacją epidemiologiczną i koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa Zarząd Wspólnot Osiedla Rajska Jabłoń rekomenduje o nie korzystanie z placów zabaw na naszym osiedlu do odwołania.

Zarząd Wspólnot Osiedla Rajska Jabłoń

PRACA ADMINISTRACJI

U W A G A

Szanowni Państwo!

Informuję, że  na podstawie przepisów ustawy
o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 (korona wirusa) zawieszamy dyżury administratorów na Osiedlu Rajska Jabłoń.

Zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej odbędzie
się w późniejszym terminie, do Państwa skrzynek pocztowych zostaną dostarczone materiały
na planowane zebranie oraz karty do głosowania
pod uchwałami.

Administratorzy będą pracować zdalnie. Dostępni są pod nr telefonów komórkowych
oraz adresami e-mail.

 Zgłoszenia awarii należy kierować bezpośrednio
do konserwatorów Osiedla.

Zbigniew Radzewicz

PRZERWY W DOSTAWIE WODY

UWAGA !!!

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z pilną naprawą zasuwy wodnej przy dawnej Stacji Uzdatniania Wody
w dniu 25.01.2020 w godz. 10.00 – 15.00 mogą nastąpić przerwy
w dostawie wody na Osiedlu Rajska Jabłoń.

ADMINISTRACJA

UWAGA BRAK WODY NA OSIEDLU

Szanowni Mieszkańcy,

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne ,,Legionowo’’ Sp. z o. o. informuje, że w nocy
z 25.01.2020r. (sobota) na 26.01.2020r. (niedziela)
w godzinach od 22:00 do 7:00 nastąpi przerwa
w dostawie wody
do sieci wodociągowej zasilanej
ze Stacji Uzdatniania wody „Jagiellońska”.

Powyższe związane jest z pracami serwisowymi na zestawie pomp sieciowych.

(Dotyczy: Dzielnicy Centrum, Osiedla Jagiellońska, Osiedle Sobieskiego, Dzielnica Bukowiec A, Ludwisin, Przystanek, Osiedla Batorego, Osiedle Roi, ul. Plantowa, teren Gminy Jabłonna zasilany z w/w stacji, w tym Osiedle Rajska Jabłoń.)

Prosimy o zabezpieczenie się w wodę.

                                                           Administracja

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE i NOWOROCZNE

Wszystkiego Najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku życzą Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

i firma LIDAR.

WYWÓZ GABARYTÓW 20 GrudniaLIDAR ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

SZANOWNI PAŃSTWO

Informuję, że 20 Grudnia 2019 będą wywożone z terenu osiedla śmieci wielkogabarytowe (wózki, stare meble, opony). Mieszkańcy zainteresowani pozbyciem się takiego wyposażenia są proszeni o wyniesienie śmieci do altan śmietnikowych na osiedlu.

UWAGA !!! Jednocześnie prosimy o nie wrzucanie do kontenerów na śmieci baniek z cieczami typu olej ( spożywczy, silnikowy), farby itp., ponieważ przy zgnieceniu w śmieciarce takie pojemniki pękają i ciecz się wylewa – często na chodnik przy śmietniku i dalej po Osiedlu.

Dodatkowo informujemy, że w najbliższym czasie wszystkie elementy wyposażenia znajdującego się na korytarzach w piwnicach zostaną usunięte i wyrzucone do kontenerów na gabaryty. Prace te będą prowadzone cyklicznie.

Ponadto przypominamy, że do kontenerów na śmieci jest zakaz wyrzucania gruzu. Jeżeli są prowadzone prace remontowe to każdy właściciel lokalu jest zobligowany do zamówienia kontenera na gruz i na własny koszt jego wywóz.

Akcje wywozu gabarytów będziemy cyklicznie powtarzać.