ZMIANA DOSTAWCY WODY

               Szanowni Mieszkańcy,

W związku ze zmianą dostawcy wody

do Osiedla Rajska Jabłoń,

w dniu: 15.05.2019r.

od  godz.  1000 do godz. 1400

Nastąpi przerwa w dostawie wody.

Prosimy o zabezpieczenie się w wodę, podstawione będą też beczkowozy na terenie osiedla.

Prace przyłączeniowe wykonywane będą

przez PWK Legionowo

Administracja

ZASADY ORGANIZACJI RUCHU NA OSIEDLU

 Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych

Rajska Jabłoń I-V

w Jabłonnie

         Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o respektowanie zasad ruchu drogowego na terenie Osiedla Rajska Jabłoń.

Prosimy o zwracanie uwagi na znaki zakazu B36 (zakaz zatrzymywania się) oraz dostawiony  znak T24 (tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela) i respektowanie ich.

Nieprawidłowo zaparkowane samochody (między innymi na zakrętach, skrzyżowaniach oraz we wjazdach na podwórka)  wielokrotnie  utrudniły lub uniemożliwiły dojazd karetek pogotowia lub straży pożarnej oraz stanowią bezpośrednie zagrożenie dla kierowców innych pojazdów i pieszych (ograniczona widoczność). W związku z powyższym projekt organizacji ruchu na terenie Osiedla Rajska Jabłoń został zaktualizowany i po uzgodnieniach z Komendantem Policji w Jabłonnie oraz Wydziałem Ruchu Drogowego w Legionowie dołożono znak T24 informujący że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.

Przypominamy iż na terenie całego Osiedla Rajska Jabłoń w Jabłonnie obowiązują przepisy  „Strefy ruchu”, zatem  w przypadku naruszenia przepisów kodeksu drogowego możliwa jest interwencja policji włącznie z postępowaniem mandatowym oraz odholowaniem pojazdu na koszt właściciela*.

Szanowni Państwo!

Aby w większym stopniu podnieść bezpieczeństwo na terenie Osiedla Rajska Jabłoń, zgodnie z zaleceniem Policji aktualizujemy przepustki wjazdowe na teren Osiedla (nowy wzór).

W związku z powyższym zapraszamy w celu wymiany przepustek do administracji w budynku Sadowa 8 w Jabłonnie. Obecne przepustki tracą  ważność z dniem 15 lipca 2019r

*Na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 roku w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. z 2003 r. poz. 1624) za nieprawidłowe parkowanie przewidziana jest grzywna w wysokości 100 zł. oraz przyznany 1 punkt karny na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 25 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz.U. z 2012 r.  poz. 488).

WYWÓZ GABARYTÓW 29 KwietniaLIDAR ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

SZANOWNI PAŃSTWO

Informuję, że 29 Kwietnia 2019 będą wywożone z terenu osiedla śmieci wielkogabarytowe (wózki, stare meble, opony). Mieszkańcy zainteresowani pozbyciem się takiego wyposażenia są proszeni o wyniesienie śmieci do altan śmietnikowych na osiedlu.

UWAGA !!! Jednocześnie prosimy o nie wrzucanie do kontenerów na śmieci baniek z cieczami typu olej ( spożywczy, silnikowy), farby itp., ponieważ przy zgnieceniu w śmieciarce takie pojemniki pękają i ciecz się wylewa – często na chodnik przy śmietniku i dalej po Osiedlu.

Dodatkowo informujemy, że w najbliższym czasie wszystkie elementy wyposażenia znajdującego się na korytarzach w piwnicach zostaną usunięte i wyrzucone do kontenerów na gabaryty. Prace te będą prowadzone cyklicznie.

Ponadto przypominamy, że do kontenerów na śmieci jest zakaz wyrzucania gruzu. Jeżeli są prowadzone prace remontowe to każdy właściciel lokalu jest zobligowany do zamówienia kontenera na gruz i na własny koszt jego wywóz.

Akcje wywozu gabarytów będziemy cyklicznie powtarzać.Terminy przeglądów kominiarskich i gazowych

Koszteli 1 i Jonatan 2 

I termin dnia 25.04.2019 w godz. 9:00-12:00

II termin dnia 29.04.2019 w godz. 17:00-20:00

Koszteli 3 i Jonatan 4  

I termin dnia 26.04.2019 w godz. 9:00-12:00

II termin dnia 30.04.2019 w godz. 17:00-20:00

Sadowa 2, 4, 6, 8  

I termin dnia 29.04.2019 w godz. 9:00-12:00

II termin dnia 06.05.2019 w godz. 17:00-20:00

Grabsztyny 1, 2, 3 i Koszteli 2 

I termin dnia 30.04.2019 w godz. 9:00-12:00

II termin dnia 07.05.2019 w godz. 17:00-20:00

Krąselki 1, 2 

I termin dnia 06.05.2019 w godz. 9:00-12:00

II termin dnia 13.05.2019 w godz. 17:00-20:00

Sadowa 10, 12, 14, 16  

I termin dnia 07.05.2019 w godz. 9:00-12:00

II termin dnia 14.05.2019 w godz. 17:00-20:00

Grabsztyny 4

I termin dnia 08.05.2019 w godz. 9:00-11:00

II termin dnia 15.05.2019 w godz. 18:00-20:00

PRACE WYKONUJE FIRMA

Zakład Usług Kominiarskich Reluga i Synowie S.C.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Zdrowych, Wesołych i Spokojnych Świąt Wielkanocnych

życzą

 Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

i firma LIDAR

Wymogi przeciw pożarowe

Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością zachowania wymogów bezpieczeństwa pożarowego* oraz umożliwienie innym Mieszkańcom korzystanie z części wspólnych budynku, prosimy o usunięcie wszelkich przedmiotów pozostawionych w korytarzu klatki schodowej, wiatrołapie oraz korytarzach piwnic:

(opony, wózki, meble, zabawki, hulajnogi, rowery i itp.)

*Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719;
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Dz.U.1991 nr 81 poz 351
z póź. zm.

Administracja

BRAK WODY NA OSIEDLU

Szanowni Mieszkańcy

W związku planowaną zmianą dostawcy wody na osiedle Rajska Jabłoń,

informujemy, że w dniu:

02 kwietnia 2019 r

od  godz.  7:00 do godz. 15:00.

Nastąpi brak wody na osiedlu.

Prosimy o zabezpieczenie się w wodę.

Prace przyłączeniowe wykonywane będą przez PWK Legionowo.