POMIARY ELEKTRYCZNE dodatkowy termin

Szanowni Mieszkańcy,

Podajemy terminy dodatkowych pomiarów sprawności waszej instalacji elektrycznej w lokalach. Badania takie są wykonywane na podstawie obowiązującego prawa budowlanego.

Podajemy terminy pomiarów:

  • Bloki Sadowa 2, Sadowa 4, Grabsztyny 2. Termin: 16.01.2019 środa     od 16.00 do 20.00
  • Bloki Koszteli 1; Koszteli 3; Jonatan 4. Termin: 17.01.2019 czwartek    od 16.00 do 20.00 
  • Bloki Jonatan 2; Krąselki 1; Grabsztyny 4. Termin: 24.01.2019    czwartek od 16.00 do 20.00 
  • Bloki Sadowa 14, Sadowa 16, Krąselki 2. Termin: 25.01.2019 piątek od 16.00 do 20.00 

Prace wykonuje firma Pana Roberta Bartosiaka tel. 0 606 934 306

Administracja

PRZERWA W DZIAŁANIU Centralnego Ogrzewania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu:

09.01.2019 (środa)

w godz. 9.00 – 14.00

W budynkach przy ul. Sadowa 10 i ul. Sadowa 12 nastąpi przerwa w dostawie centralnego ogrzewania. Instalacja C.O. jest nie szczelna. Prace polegają na znalezieniu źródła wycieku wody z instalacji.

Administracja

BRAK WODY NA OSIEDLU

18:14 27/12/2018 Woda powinna już być w lokalach. Awaria została usunięta. Możemy jeszcze poczekać trochę na ciepłą wodę aż kotłownie osiedlowe ją zagrzeją. Jeżeli u kogoś w lokalu jest słabe ciśnienie proszę sprawdzić czy nie są zapchane sitka na wylotach z kranów tzw. perlatory.

17:29 27/12/2018 Uwaga. Woda została puszczona testowo.

13:53 27/12/2018 Na razie Mennica ani firma konserwująca SUW nie potrafi podać terminu zakończenia prac. Jeżeli będziemy mieli nowe informacje niezwłocznie postaramy się je przekazać mieszkańcom.

13:00 26/12/2018 W dniu dzisiejszym około godziny 11:00 w Stacji Uzdatniania Wody doszło do awarii której następstwem jest brak wody na osiedlu. Awaria ta jest na tyle poważna, że na razie nie podejmujemy się informowania mieszkańców kiedy awaria zostanie usunięta. Mennica właściciel Stacji zobowiązał się, że w ciągu dwóch godzin zostaną podstawione beczkowozy z wodą na osiedle. Jeżeli będziemy znali jakieś nowe informację będziemy je Państwu przekazywać.

WYWÓZ GABARYTÓW 28 Grudnia 2018

LIDAR ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

SZANOWNI PAŃSTWO

Informuję, że 28 Grudnia 2018 będą wywożone z terenu osiedla śmieci wielkogabarytowe (wózki, stare meble, opony). Mieszkańcy zainteresowani pozbyciem się takiego wyposażenia są proszeni o wyniesienie śmieci do altan śmietnikowych na osiedlu.

UWAGA !!! Jednocześnie prosimy o nie wrzucanie do kontenerów na śmieci baniek z cieczami typu olej ( spożywczy, silnikowy), farby itp., ponieważ przy zgnieceniu w śmieciarce takie pojemniki pękają i ciecz się wylewa – często na chodnik przy śmietniku i dalej po Osiedlu.

Dodatkowo informujemy, że w najbliższym czasie wszystkie elementy wyposażenia znajdującego się na korytarzach w piwnicach zostaną usunięte i wyrzucone do kontenerów na gabaryty. Prace te będą prowadzone cyklicznie.

Ponadto przypominamy, że do kontenerów na śmieci jest zakaz wyrzucania gruzu. Jeżeli są prowadzone prace remontowe to każdy właściciel lokalu jest zobligowany do zamówienia kontenera na gruz i na własny koszt jego wywóz.

Akcje wywozu gabarytów będziemy cyklicznie powtarzać.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO – NOWOROCZNE

BRAK WODY NA NASZYM OSIEDLU – kolejny raz

Szanowni Mieszkańcy,

Miennica Polska S.A. jako dostawca wody

na Osiedlu Rajska Jabłoń informuje, że w dniu 10.12.2018r. (poniedziałek)

od  godz.  9:00 do godz. 12:00 nastąpi przerwa

w dostawie ciepłej i zimnej wody.

Przerwa spowodowana jest odbiorem prac przez

Urząd Dozoru Technicznego w stacji uzdatniania wody.

 

ADMINSTRACJA

BRAK WODY NA NASZYM OSIEDLU

UWAGA !!!

PRACE ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE.

PRZERWY W DOSTAWACH WODY W DNIU 6 GRUDNIA NIE BĘDZIE.

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, że w dniach

05.12.2018r. od  godz.  8:00 do dnia 06.12.2018 do godz. 20:00.

W związku z pracami konserwacyjnymi w stacji S.U.W. nastąpi przerwa w dostawie wody ciepłej i zimnej.

Na teren osiedla będą podstawione beczkowozy.

    Prosimy o zabezpieczenie się w wodę.

Za utrudnienia przepraszamy.

ADMINISTRACJA