HARMONOGRAM PRAC i PRZEGLĄDÓW NA NASZYM OSIEDLU

LIDAR ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

SZANOWNI PAŃSTWO

TERMINY NAJBLIŻSZYCH PRAC I PRZEGLĄDÓW NA NASZYM OSIEDLU z podziałem na wspólnoty mieszkaniowe:

LP.
WSPÓLNOTA
TERMINY
ZAKRES PRAC
1
RJ I
czerwiec
wymiana liczników wody i ogrzewania w lokalach
2
RJ I
czerwiec-sierpień
modernizacja kotłowni Koszteli 1 i Koszteli 3.
3
RJ II
czerwiec-sierpień
modernizacja kotłowni Sadowa 8
4
RJ II
czerwiec
wymiana liczników wody i ogrzewania w lokalach budynków Sadowa 6, 8
5
RJ II
lipiec-sierpień
malowanie klatek schodowych budynków Koszteli 2, Grabsztyny 1, 3
6
RJ III
czerwiec
wymiana liczników wody i ogrzewania w lokalach
7
RJ III
maj
malowanie klatek schodowych Sadowa 10, Sadowa 12 (wykonano)
8
RJ III
czerwiec
wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw
9
RJ IV
czerwiec-lipiec
malowanie klatek schodowych Sadowa 14,16, Krąselki 2
10
RJ IV
czerwiec-lipiec
lipiec naprawa okładziny czołowej balkonów
11
RJ I-V
maj-czerwiec
przegląd przewodów kominowych oraz instalacji gazowej w lokalach. Terminy dla konkretnych budynków zostaną wywieszone w formie ogłoszeń na klatkach schodowych z kilkudniowym wyprzedzeniem. Kontroler będzie miał imienny identyfikator z pieczątką administracji.
12
RJ I-V
czerwiec
przegląd budowlany wszystkich budynków, zgodnie z art 62.1 pkt 2 ustawy Prawa Budowlanego

 

 

WYWÓZ GABARYTÓW Z OSIEDLA 24 MAJA 2017

LIDAR ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

SZANOWNI PAŃSTWO

Informuję, że 24 maja 2017 będą wywożone z terenu osiedla śmieci wielkogabarytowe (wózki, stare meble, opony). Mieszkańcy zainteresowani pozbyciem się takiego wyposażenia są proszeni o wyniesienie śmieci do altan śmietnikowych na osiedlu.

UWAGA !!! Jednocześnie prosimy o nie wrzucanie do kontenerów na śmieci baniek z cieczami typu olej ( spożywczy, silnikowy), farby itp., ponieważ przy zgnieceniu w śmieciarce takie pojemniki pękają i ciecz się wylewa – często na chodnik przy śmietniku i dalej po Osiedlu.

Dodatkowo informujemy, że w najbliższym czasie wszystkie elementy wyposażenia znajdującego się na korytarzach w piwnicach zostaną usunięte i wyrzucone do kontenerów na gabaryty.

Ponadto przypominamy, że do kontenerów na śmieci jest zakaz wyrzucania gruzu. Jeżeli są prowadzone prace remontowe to każdy właściciel lokalu jest zobligowany do zamówienia kontenera na gruz i na własny koszt jego wywóz.

Akcje wywozu gabarytów będziemy cyklicznie powtarzać.

ROCZNE ZEBRANIE WŁAŚCICIELI MIESZKAŃ OSIEDLA RAJSKA JABŁOŃ


ZAWIADOMIENIE O ROCZNYM ZEBRANIU WŁAŚCICIELI

WSPÓLNOT RAJSKA JABŁOŃ

w dniu 24 marca 2017 o godzinie 19:00

w Jabłonnie,  Dom Ogrodnika (sala widowiskowa) przy ul. Modlińskiej 102


Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta.
  3. Przyjęcie porządku zebrania.
  4. Sprawozdanie zarządu z działalności w roku 2016.
  5. Omówienie oraz głosowanie uchwał dla poszczególnych wspólnot mieszkaniowych.
  6. Wolne wnioski.

Równocześnie Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych przypomina wszystkim członkom Wspólnot, że istnieje możliwość udzielenia pisemnego pełnomocnictwa innej osobie, do reprezentowania członka Wspólnoty na zebraniu, w przypadku braku możliwości osobistego uczestnictwa w tym ważnym zebraniu.

Szczegóły dostępne w systemie E-KARTOTEKA

USUNIĘCIE GABARYTÓW Z PIWNIC

Szanowni Mieszkańcy naszego osiedla,

 

W związku z koniecznością zachowania wymogów bezpieczeństwa pożarowego* oraz umożliwienie innym Mieszkańcom korzystanie z części wspólnych budynków Koszteli 3 i Jonatan 4, prosimy o usunięcie do dnia 13.02.2017 roku wszelkich przedmiotów (stoły, opony, wózki, meble, zabawki itp.) pozostawionych w  korytarzach piwnic .

 Po tym terminie, wszystkie  pozostałe rzeczy  zostawione w  korytarzach piwnic zostaną uznane za porzucone i wyrzucone do śmieci.

15 lutego odbędzie się odbiór gabarytów z naszego osiedla.

Z poważaniem,

Administracja

 
*Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719;

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Dz.U.1991 nr 81 poz 351 z póź. zm.

WYWÓZ GABARYTÓW Z OSIEDLA 18 STYCZNIA 2017

LIDAR ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

SZANOWNI PAŃSTWO

Informuję, że 18 stycznia 2017 będą wywożone z terenu osiedla śmieci wielkogabarytowe (wózki, stare meble, opony). Mieszkańcy zainteresowani pozbyciem się takiego wyposażenia są proszeni o wyniesienie śmieci do altan śmietnikowych na osiedlu.

UWAGA !!! Jednocześnie prosimy o nie wrzucanie do kontenerów na śmieci baniek z cieczami typu olej ( spożywczy, silnikowy), farby itp., ponieważ przy zgnieceniu w śmieciarce takie pojemniki pękają i ciecz się wylewa – często na chodnik przy śmietniku i dalej po Osiedlu.

Dodatkowo informujemy, że w najbliższym czasie wszystkie elementy wyposażenia znajdującego się na korytarzach w piwnicach zostaną usunięte i wyrzucone do kontenerów na gabaryty.

Ponadto przypominamy, że do kontenerów na śmieci jest zakaz wyrzucania gruzu. Jeżeli są prowadzone prace remontowe to każdy właściciel lokalu jest zobligowany do zamówienia kontenera na gruz i na własny koszt jego wywóz.

Akcje wywozu gabarytów będziemy cyklicznie powtarzać.

AWARIA KOTŁOWNI JONATAN 4 I KOSZTELI 3 – AKTUALIZACJA

 

Kotłowania obsługująca budynki JONATAN 4 i KOSZTELI 3 uległa awarii. Jeden z dwóch kotłów nie działa.

Stan taki będzie objawiał się niższą niż normalnie temperaturą ciepłej wody użytkowej w kranach zwłaszcza wieczorami oraz w godzinach porannych. Mogą również być chłodniejsze kaloryfery w naszych mieszkaniach.

Próba naprawy uszkodzonych elementów odbędzie się w poniedziałek. Częściowo wykorzystane zostaną elementy po piecu ze starej kotłowni z SADOWEJ 4.

Jeżeli będą jakieś dodatkowe informację to będziemy informować na bieżąco.

2017-01-10

Informujemy, że w dniu 09/01/2017 około godziny 15:30 zakończono naprawę kotłowni dla budynków JONATAN 4 i KOSZTELI 3. Usunięcie awarii było możliwe dzięki wykorzystaniu starych części z kotłowni SADOWEJ 4. Mamy nadzieję, że uda się aby kotłownia przepracowała jeszcze ten sezon grzewczy.

Jednocześnie informujemy, że do takiej sytuacji nie musiałoby dojść gdyby uchwały związane z remontem tej kotłowni zostałyby podpisane przed sezonem grzewczym 2016/2017 i wymiana taka mogłaby odbyć się w sposób nieutrudniający funkcjonowanie w Państwa mieszkaniach. Dlatego informujemy, że zaraz po zakończeniu sezonu grzewczego przystąpimy do wyłonienia wykonawcy i wymiany kotłowni na KOSZTELI 3 jak również KOSZTELI 1 zgodnie z podjętymi uchwałami wspólnoty Rajska Jabłoń I.

ROZLICZENIE MEDIÓW

Szanowni Mieszkańcy

 

 

Jak co 6 miesięcy prosimy o przesłanie stanów liczników wody ciepłej i zimnej.  Prośba ta dotyczy głównie tych mieszkań w których liczniki są umieszczone wewnątrz.

Nie podanie odczytu stanu liczników w terminie do dnia 10.01.2017r. spowoduje zryczałtowany sposób rozliczenia mediów, co podwyższy koszt rozliczenia Państwa lokalu.

Informacje na ten temat można przesłać mailem na następujące adresy:

anna.zaorska@lidar.pl lub wojtek.w@lidar.pl

lub na numer  faksu 22 – 270 22 11. Blankiet można pobrać [TUTAJ]