ODWIEDZINY ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

Szanowni Państwo!

W dniu 07 grudnia 2019 roku (sobota) Osiedle Rajska Jabłoń odwiedzi Mikołaj.

Poniżej harmonogram wizyty:

  1. Podwórko ul. Koszteli 2 / Grabsztyny 3 godz. 10:00

   Zapraszamy dzieci z bloków:

Ul. Koszteli 1, 3;

Ul. Jonatan 2, 4;

Ul. Sadowa 2, 4, 6, 8;

Ul. Koszteli 2;

Ul. Grabsztyny 1, 3;

2. Podwórko ul. Sadowa 14 / Sadowa 16 godz. 11:00

  Zapraszamy dzieci z bloków:

Ul. Sadowa 10, 12, 14, 16;

Ul. Grabsztyny 2, 4;

Ul. Krąselki 1, 2

Wszystkich rodziców  zainteresowanych szczegółami wizyty prosimy o kontakt z administratorami (zasady jak w latach poprzednich).

Anna Zaorska tel. 883 909 710

Wojciech Wścibski tel. 605 213 210

Administracja

Składamy serdeczne podziękowania  firmom,  które  w 2019 roku pomogły w organizacji wizyty Świętego Mikołaja na Osiedlu Rajska Jabłoń.

1. Doana – konserwacja instalacji anten SAT
2. Elektryk Robert Bartosiak
3. Basten – konserwacja kotłowni
4. MD Group – konserwacja szlabanu
5. Juwentus – ochrona
6. Konserwator ogólnobudowlany – Artur Pęczak
7. Pucuś – Sprzątanie
8. Lidar – firma administrująca

INFORMACJA -BEZPIECZEŃSTWO

Szanowni Mieszkańcy,

Przypominamy iż w przypadku zaplanowanych przez Wspólnotę mieszkaniową  przeglądów dotyczących Państwa lokali, na klatkach schodowych administracja zawsze rozwiesza stosowne ogłoszenia  informujące o dacie przeglądu. Ponadto informację na ten temat są również zamieszczane na stronie internetowej osiedla oraz za pośrednictwem strony na facebooku. Zawsze możecie Państwo również potwierdzić tożsamość wykonawcy w administracji.

ADMINISTRACJA

BRAK CIEPŁEJ WODY

W kotłowni na ul. Krąselki 1 wystąpiła awaria pompy odpowiadającej za dostarczanie ciepłej wody do bloków:

Krąselki 1, Grabsztyny 2, Grabsztyny 4

O postępach w pracach będziemy informować.

USTERKA ZOSTAŁA USUNIĘTA !!!

ADMINISTRACJA

Wywóz gabarytów 29 lipca

LIDAR ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

SZANOWNI PAŃSTWO

Informuję, że 29 Lipca 2019 będą wywożone z terenu osiedla śmieci wielkogabarytowe (wózki, stare meble, opony). Mieszkańcy zainteresowani pozbyciem się takiego wyposażenia są proszeni o wyniesienie śmieci do altan śmietnikowych na osiedlu.

UWAGA !!! Jednocześnie prosimy o nie wrzucanie do kontenerów na śmieci baniek z cieczami typu olej ( spożywczy, silnikowy), farby itp., ponieważ przy zgnieceniu w śmieciarce takie pojemniki pękają i ciecz się wylewa – często na chodnik przy śmietniku i dalej po Osiedlu.

Dodatkowo informujemy, że w najbliższym czasie wszystkie elementy wyposażenia znajdującego się na korytarzach w piwnicach zostaną usunięte i wyrzucone do kontenerów na gabaryty. Prace te będą prowadzone cyklicznie.

Ponadto przypominamy, że do kontenerów na śmieci jest zakaz wyrzucania gruzu. Jeżeli są prowadzone prace remontowe to każdy właściciel lokalu jest zobligowany do zamówienia kontenera na gruz i na własny koszt jego wywóz.

Akcje wywozu gabarytów będziemy cyklicznie powtarzać.

Dodatkowo zamieszczamy poniżej harmonogram wywozu śmieci i gabarytów do końca roku 2019.

Harmonogram odpadów

ZMIANA DOSTAWCY WODY

               Szanowni Mieszkańcy,

W związku ze zmianą dostawcy wody

do Osiedla Rajska Jabłoń,

w dniu: 15.05.2019r.

od  godz.  1000 do godz. 1400

Nastąpi przerwa w dostawie wody.

Prosimy o zabezpieczenie się w wodę, podstawione będą też beczkowozy na terenie osiedla.

Prace przyłączeniowe wykonywane będą

przez PWK Legionowo

Administracja

ZASADY ORGANIZACJI RUCHU NA OSIEDLU

 Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych

Rajska Jabłoń I-V

w Jabłonnie

         Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o respektowanie zasad ruchu drogowego na terenie Osiedla Rajska Jabłoń.

Prosimy o zwracanie uwagi na znaki zakazu B36 (zakaz zatrzymywania się) oraz dostawiony  znak T24 (tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela) i respektowanie ich.

Nieprawidłowo zaparkowane samochody (między innymi na zakrętach, skrzyżowaniach oraz we wjazdach na podwórka)  wielokrotnie  utrudniły lub uniemożliwiły dojazd karetek pogotowia lub straży pożarnej oraz stanowią bezpośrednie zagrożenie dla kierowców innych pojazdów i pieszych (ograniczona widoczność). W związku z powyższym projekt organizacji ruchu na terenie Osiedla Rajska Jabłoń został zaktualizowany i po uzgodnieniach z Komendantem Policji w Jabłonnie oraz Wydziałem Ruchu Drogowego w Legionowie dołożono znak T24 informujący że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.

Przypominamy iż na terenie całego Osiedla Rajska Jabłoń w Jabłonnie obowiązują przepisy  „Strefy ruchu”, zatem  w przypadku naruszenia przepisów kodeksu drogowego możliwa jest interwencja policji włącznie z postępowaniem mandatowym oraz odholowaniem pojazdu na koszt właściciela*.

Szanowni Państwo!

Aby w większym stopniu podnieść bezpieczeństwo na terenie Osiedla Rajska Jabłoń, zgodnie z zaleceniem Policji aktualizujemy przepustki wjazdowe na teren Osiedla (nowy wzór).

W związku z powyższym zapraszamy w celu wymiany przepustek do administracji w budynku Sadowa 8 w Jabłonnie. Obecne przepustki tracą  ważność z dniem 15 lipca 2019r

*Na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 roku w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. z 2003 r. poz. 1624) za nieprawidłowe parkowanie przewidziana jest grzywna w wysokości 100 zł. oraz przyznany 1 punkt karny na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 25 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz.U. z 2012 r.  poz. 488).

WYWÓZ GABARYTÓW 29 KwietniaLIDAR ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

SZANOWNI PAŃSTWO

Informuję, że 29 Kwietnia 2019 będą wywożone z terenu osiedla śmieci wielkogabarytowe (wózki, stare meble, opony). Mieszkańcy zainteresowani pozbyciem się takiego wyposażenia są proszeni o wyniesienie śmieci do altan śmietnikowych na osiedlu.

UWAGA !!! Jednocześnie prosimy o nie wrzucanie do kontenerów na śmieci baniek z cieczami typu olej ( spożywczy, silnikowy), farby itp., ponieważ przy zgnieceniu w śmieciarce takie pojemniki pękają i ciecz się wylewa – często na chodnik przy śmietniku i dalej po Osiedlu.

Dodatkowo informujemy, że w najbliższym czasie wszystkie elementy wyposażenia znajdującego się na korytarzach w piwnicach zostaną usunięte i wyrzucone do kontenerów na gabaryty. Prace te będą prowadzone cyklicznie.

Ponadto przypominamy, że do kontenerów na śmieci jest zakaz wyrzucania gruzu. Jeżeli są prowadzone prace remontowe to każdy właściciel lokalu jest zobligowany do zamówienia kontenera na gruz i na własny koszt jego wywóz.

Akcje wywozu gabarytów będziemy cyklicznie powtarzać.