UWAGA problem z dostępem do profilu na FACEBOOK-u

Witam…

Chcieliśmy poinformować, że od kilku tygodni mamy problemu z dostępem do profilu Osiedla Rajska Jabłoń na Facebook-u. Dlatego będziemy prezentować informację dotyczące naszego osiedla jak na razie tylko za pomocą naszej strony internetowej. Przepraszamy za zaistniałą sytuację ale nie mamy na nią żadnego wpływu. Jak tylko uda się przywrócić dostęp do profilu to również informacje powrócą również na Facebook.

WYMIANA LICZNIKI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY

ADMINISTRACJA OSIEDLA INFORMUJĘ

Zgodnie z podjętymi uchwałami rozpoczynamy wymianę liczników ciepłej i zimnej wody w lokalach mieszkaniowych.

Ulica SADOWA 2 – W dniach 18 i 19 września (poniedziałek, wtorek) w godzinach 15:00 – 20:00

Ulica SADOWA 4 – W dniach 20 i 21 września (środa, czwartek) w godzinach 15:00 – 20:00

Nowe liczniki będą już zainstalowane z odczytem radiowym a więc przez najbliższe 5 lat odczyt zużycia będzie odbywał się bezprzewodowo. Nie trzeba będzie podawać stanów zużycia wody do administracji.

ZMIANA DZIAŁANIA SZLABANÓW NA OSIEDLU

 

Szanowni Państwo!

Od dnia  14 sierpnia 2017 wjazd/wyjazd od strony stadionu będzie możliwy w godzinach 600-2200

(w tym czasie będzie  obsługiwany przez pracownika ochrony).

 

Całodobowo obsługiwany przez pracownika ochrony będzie wjazd/wyjazd od strony Kauflandu.

 

Szlaban wjazdowy i wyjazdowy od strony stadionu zostanie wyposażony w system S.O.S. automatycznie otwierający zaporę dla uprzywilejowanych służb (karetka, policja, straż).

W późniejszym czasie zostaną zainstalowane czytniki kart dalekiego zasięgu, pozwalające na automatyczny, indywidualny wjazd prywatnymi samochodami mieszkańców.

Powyższe zmiany wynikają z braku przegłosowania we wszystkich Wspólnotach Rajska Jabłoń uchwały dotyczącej zmiany  lokalowej stawki opłaty za ochronę.

Żywimy nadzieję iż zastosowane rozwiązanie będzie optymalnym dla Państwa, zarówno ze względów finansowych (stawka lokalowa pozostaje na obecnym poziomie) jak i użytkowych.

Dodoatkowo informujemy, że do czasu jak nie zostanie zainstalowany system S.O.S. (może to potrwać jeszcze kilka dni) na wjeździe/wyjeździe może być jeszcze obecna ochrona po godzinie 22:00.

ZMIANA KOSZTÓW UTRZYMANIA OCHRONY NA OSIEDLU

Szanowni Państwo,

Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych Rajska Jabłoń I do V w Jabłonnie informują,
że w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku nowych stawek wynagrodzenia określonych w ustawie o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 17.08.2016  roku pozycja 1265) w znaczący sposób zmieniły zasady i koszty funkcjonowania ochrony. Spowodowany tą regulacją wzrost kosztów został ograniczony w ten sposób, że od dnia 1.01.2017r. dotychczasowy usługodawca założył spółkę celową do obsługi osiedla, przez co nie był liczony podatek VAT od usługi dla nowego podmiotu.

Jednakże w końcu miesiąca czerwca umowa na ochronę została wypowiedziana przez usługodawcę. Bezpośrednią przyczyną jest likwidacja spółek celowych w związku z prowadzoną polityką uszczelniania wpływów z podatku VAT. Dla wspólnot oznacza to natychmiastowy, począwszy od dnia 1 sierpnia 2017 roku wzrost kosztów ochrony z 30 – na 42 zł od lokalu.

Z tego względu Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych zwracają się do właścicieli lokali z prośbą o wyrażenie opinii poprzez głosowanie nad propozycją zmian w wysokości zaliczki na koszty ochrony.

W przypadku przyjęcia zaproponowanej zmiany można będzie zachować dotychczasowy sposób monitoringu wjazdu i wyjazdu oraz ochrony osiedla. Nieprzyjęcie powyższego może spowodować wzrost kosztów eksploatacji ciągów jezdnych (ryzyko przejazdu przez osiedle obcych samochodów, w tym ciężarowych i związane z tym niszczenie kostki brukowej) oraz konieczność ewentualnej zmiany liczby i godzin pracy pracowników ochrony, jak również przeorganizowanie istniejących posterunków.

Karty do głosowania zostały wrzucone do skrzynek pocztowych na osiedlu.

Karty po zagłosowaniu należy przekazać jak najszybciej do administracji osiedla !!!

Jest to możliwe na kilka sposobów:

  • Można ich scan przesłać mailem na adresy e-mail: anna.zaorska@lidar.pl ; wojtek.w@lidar.pl ,
  • Zostawić u ochrony osiedla,
  • Włożyć do skrzynek administracyjnych zlokalizowanych na ul. Sadowej 8, ul. Sadowej 16, ul. Krąselki 1. Skrzynki są zainstalowane przy klatkach drugich.
  • Wysłać na adres firmy Lidar administratora osiedla ul. Wróbla 23, 02-736 Warszawa
  • Przesłać faksem pod numer 22 270 22 11

WYMIANA KOTŁOWNI NA SADOWEJ 8 – zmiana terminu

ADMINISTRACJA OSIEDLA INFORMUJĘ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana terminu instalacji nowej kotłowni

z 24 lipca (od godziny 8:00) do 26 lipca br.

na 25 lipca (od godziny 8:00) do 27 lipca br.

w budynkach przy ul. Sadowej 6 i Sadowej 8.

W tym czasie nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody.

Powodem jest zapowiadany już wcześniej remont kotłowni w budynku Sadowej 8.

 W przypadku wcześniejszego zakończenia prac remontowych przerwa w dostawie ciepłej wody będzie krótsza.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

WYMIANA KOTŁOWNI NA KOSZTELI 3

ADMINISTRACJA OSIEDLA INFORMUJĘ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniach:

od 17 lipca (od godziny 8:00) do 19 lipca br.

w budynkach przy ul. Koszteli 3 i Jonatan 4 nastąpi

przerwa w dostawie ciepłej wody.

Powodem jest zapowiadany już wcześniej remont kotłowni w budynku Koszteli 3.

 W przypadku wcześniejszego zakończenia prac remontowych przerwa w dostawie ciepłej wody będzie krótsza.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

WYMIANA KOTŁOWNI NA KOSZTELI 1

ADMINISTRACJA OSIEDLA INFORMUJĘ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniach:

od 10 lipca (od godziny 8:00) do 13 lipca br.

w budynkach przy ul. Koszteli 1 i Jonatan 2 nastąpi

przerwa w dostawie ciepłej wody.

Powodem jest zapowiadany już wcześniej remont kotłowni w budynku Koszteli 1.

 W przypadku wcześniejszego zakończenia prac remontowych przerwa w dostawie ciepłej wody będzie krótsza.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy.