PRACA ADMINISTRACJI

U W A G A

Szanowni Państwo!

Informuję, że  na podstawie przepisów ustawy
o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 (korona wirusa) zawieszamy dyżury administratorów na Osiedlu Rajska Jabłoń.

Zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej odbędzie
się w późniejszym terminie, do Państwa skrzynek pocztowych zostaną dostarczone materiały
na planowane zebranie oraz karty do głosowania
pod uchwałami.

Administratorzy będą pracować zdalnie. Dostępni są pod nr telefonów komórkowych
oraz adresami e-mail.

 Zgłoszenia awarii należy kierować bezpośrednio
do konserwatorów Osiedla.

Zbigniew Radzewicz