ZMIANA DZIAŁANIA SZLABANÓW NA OSIEDLU

 

Szanowni Państwo!

Od dnia  14 sierpnia 2017 wjazd/wyjazd od strony stadionu będzie możliwy w godzinach 600-2200

(w tym czasie będzie  obsługiwany przez pracownika ochrony).

 

Całodobowo obsługiwany przez pracownika ochrony będzie wjazd/wyjazd od strony Kauflandu.

 

Szlaban wjazdowy i wyjazdowy od strony stadionu zostanie wyposażony w system S.O.S. automatycznie otwierający zaporę dla uprzywilejowanych służb (karetka, policja, straż).

W późniejszym czasie zostaną zainstalowane czytniki kart dalekiego zasięgu, pozwalające na automatyczny, indywidualny wjazd prywatnymi samochodami mieszkańców.

Powyższe zmiany wynikają z braku przegłosowania we wszystkich Wspólnotach Rajska Jabłoń uchwały dotyczącej zmiany  lokalowej stawki opłaty za ochronę.

Żywimy nadzieję iż zastosowane rozwiązanie będzie optymalnym dla Państwa, zarówno ze względów finansowych (stawka lokalowa pozostaje na obecnym poziomie) jak i użytkowych.

Dodoatkowo informujemy, że do czasu jak nie zostanie zainstalowany system S.O.S. (może to potrwać jeszcze kilka dni) na wjeździe/wyjeździe może być jeszcze obecna ochrona po godzinie 22:00.