WJAZD/WYJAZD NA OSIEDLE

        Szanowni Państwo!

Od dnia  01.01.2020 roku wjazd/wyjazd
od strony ulicy Szkolnej będzie obsługiwany przez pracownika ochrony

 w godzinach 6:00 – 16:00

Przez całą dobę będą mogli wjeżdżać i wyjeżdżać mieszkańcy posługujący się zdalnymi kartami wjazdowymi. Przypominamy że karty do automatycznej obsługi szlabanów można odebrać w administracji ul. Sadowa 8 w czasie dyżuru administratorów.

Całodobowo obsługiwany przez pracownika ochrony będzie wjazd/wyjazd od strony Kauflandu.

Żywimy nadzieję iż zastosowane rozwiązanie będzie optymalnym dla Państwa, zarówno ze względów finansowych (stawka lokalowa pozostaje na obecnym poziomie) jak i użytkowych

Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych Rajska Jabłoń I-V