5 – letni przegląd elektryczny

Firma „Lidar” informuję, że w najbliższym czasie na części naszego osiedla zostanie przeprowadzony 5 letni obowiązkowy przegląd elektryczny instalacji w lokalach mieszkalnych.

Pomiarów elektrycznych będzie dokonywać firma

„ELEKTR&K”  Robert Bartosiak tel. 606-934-306.

PROSIMY O UDOSTĘPNIENIE LOKALI.

Harmonogram prac:

  1. ul. Grabsztyny 3 kl. I i II  lok. 1 do 24 Termin 24.11.2017r. godz. 16.00 – 20.00
  2. ul. Grabsztyny 3 kl. III i IV  lok. 25 do 48  Termin 28.11.2017r. godz. 16.00 – 20.00
  3. ul. Koszteli 2 kl. I i II  lok. 1 do 24 Termin 22.11.2017r. godz. 16.00 – 20.00  
  4. ul. Koszteli 2 kl. III i IV lok. 25 do 48 Termin 23.11.2017r. godz. 16.00 – 20.00
  5. ul. Sadowa 6 kl. I i II lok. 1 do 24  Termin 14.11.2017r. godz. 16.00 – 20.00
  6. ul. Sadowa 6 kl. III i IV lok. 25 do 48 Termin 15.11.2017r. godz. 16.00 – 20.00
  7. ul. Sadowa 8 kl. I i II  lok. 1 do 24 Termin 16.11.2017r. godz. 16.00 – 20.00
  8. ul. Sadowa 8 kl. III i IV  lok. 25 do 48 Termin 17.11.2017r. godz. 16.00 – 20.00